Registrované bankovní účty

Co jsou to registrované bankovní účty?

Povinnost všech plátců daně z přidané hodnoty je sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Současně má plátce DPH možnost si určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH.

 

Proč kontrolovat registrované bankovní účty?

Příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění v případě, kdy příjemce z části nebo zcela uhradí platbu na jiný účet než na účet poskytovatele, který byl zveřejněn správcem daně. Je tedy nutné před provedením platby Vašemu dodavateli provést kontrolu jeho bankovního účtu, zda je na seznamu registrovaných bankovních účtů.