Propojení s Vaším IS

Propojení na Váš IS
Propojení s Vaším informačním systémem je možné několika způsoby
  • přes soubory vytvořené exportem dat z Vašeho IS - soubory XLS/XLSX
  • online přímé napojení na databázi Vašeho IS

Soubory XLS/XLSX můžete z Vašeho IS vytvářet buď ručně, a nebo pokud je to možné, proces jejich vytváření automatizovat. V případě této automatizace pak je stav obdobný jako při přímém propojení na databázi Vašeho IS.

Podporované typy databází
  • Oracle
  • MSSQL (SSPI ověření)
  • MySQL
  • Firebird
  • MS Access
  • DBF
  • není Vaše databáze v seznamu? Nejste si jistí, jakou databázi používá Váš informační systém? Kontaktujte nás a pokusíme se najít řešení.
Import dat z Vašeho informačního systému

Importují se identifikace sledovaných subjektů, to znamená u právických osob IČ, DIČ, název subjektu, nebo u fyzických osob rodné číslo, případně jméno, příjmení a datum narození.

Export dat do Vašeho informačního systému

Exportují se záznamy o nalezených insolvenčních řízeních kontrolovaných subjektů, které se pak následně při dalších kontrolách aktualizují. Export výsledků se provádí buď do souborů XLS/XLSX/CSV nebo přímo do Vaší databáze.